Quang cao giua trang
 
Vỏ lụa cao cấp máy in canon LBP 2900
Vỏ lụa cao cấp máy in canon LBP 2900 
Đăng ngày 22-11-2019 01:51:56 PM
Giá bán lẻ : 250.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Dùng cho các hộp mực:
HP 05A / 12A / 13A / 15A / 24A
HP 35A / 36A / 49A / 53A / 78A / 85A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1150 / 1160 / 1200 / 1300
HP LaserJet 1319 / 1320 / 2014 / 2015 / 2035 / 2055 / M1132
HP LaserJet M1212 / M1522MFP / M2727MFP / P1005 / P1006
HP LaserJet P1102 / P1505 / P1566 / P1606 / P1120MFP
Canon D520
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 1210 / 3200
Canon LBP 2900 / 3000 / 3300 / 3310 / 3370
Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D
Canon LBP 6300DN / 6650DN
Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D
Canon MF 3110 / 5980DN
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

Vỏ lụa máy in canon LBP 2900
Vỏ lụa máy in canon LBP 2900 
Đăng ngày 22-11-2019 01:50:39 PM
Giá bán lẻ : 220.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Dùng cho các hộp mực:
HP 05A / 12A / 13A / 15A / 24A
HP 35A / 36A / 49A / 53A / 78A / 85A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1150 / 1160 / 1200 / 1300
HP LaserJet 1319 / 1320 / 2014 / 2015 / 2035 / 2055 / M1132
HP LaserJet M1212 / M1522MFP / M2727MFP / P1005 / P1006
HP LaserJet P1102 / P1505 / P1566 / P1606 / P1120MFP
Canon D520
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 1210 / 3200
Canon LBP 2900 / 3000 / 3300 / 3310 / 3370
Canon LBP 3050 / 3250 / 6000 / 6200D
Canon LBP 6300DN / 6650DN
Canon MF 3010AE / 4412 / 4450 / 4550D
Canon MF 3110 / 5980DN
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

Lô ép máy in canon LBP 2900
Lô ép máy in canon LBP 2900 
Đăng ngày 22-11-2019 01:47:33 PM
Giá bán lẻ : 250.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Dùng cho các hộp mực:
HP 12A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

Gạt mực máy in canon LBP 2900
Gạt mực máy in canon LBP 2900 
Đăng ngày 22-11-2019 01:44:30 PM
Giá bán lẻ : 80.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Dùng cho các hộp mực:
HP 12A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

Gạt từ máy in canon LBP 2900
Gạt từ máy in canon LBP 2900 
Đăng ngày 22-11-2019 01:44:08 PM
Giá bán lẻ : 80.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Dùng cho các hộp mực:
HP 12A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

Trục sạc máy in canon LBP 2900
Trục sạc máy in canon LBP 2900 
Đăng ngày 22-11-2019 01:43:06 PM
Giá bán lẻ : 80.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Dùng cho các hộp mực:
HP 12A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

Trục từ máy in canon LBP 2900
Trục từ máy in canon LBP 2900 
Đăng ngày 22-11-2019 01:41:38 PM
Giá bán lẻ : 80.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Dùng cho các hộp mực:
HP 12A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 KIDO
TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 KIDO 
Đăng ngày 22-11-2019 01:36:28 PM
Giá bán lẻ : 90.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Hộp mực dùng chung:
HP 12A
Canon 303 / FX9
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 NEO
TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 NEO 
Đăng ngày 22-11-2019 01:34:41 PM
Giá bán lẻ : 100.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Hộp mực dùng chung:
HP 12A
Canon 303 / FX9
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 HANP
TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 HANP 
Đăng ngày 18-11-2019 03:10:40 PM
Giá bán lẻ : 120.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Hộp mực dùng chung:
HP 12A
Canon 303 / FX9
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

MỰC ĐỔ MÁY IN MITSUBISHI-U20-140G
MỰC ĐỔ MÁY IN MITSUBISHI-U20-140G 
Đăng ngày 18-11-2019 03:06:01 PM
Giá bán lẻ : 90.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Giá bán lẻ nguyên mực: 70.000VNĐ

Dùng cho các hộp mực:
- HP 05A / 12A / 13A / 15A / 16A / 24A
- HP 29X / 49A / 53A / 55A / 64A / 92A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1100 / 1150
HP LaserJet 1160 / 1200 / 1300 / 1319 / 1320
HP LaserJet 2014 / 2015 / 4014 / 4015 / 5000
HP LaserJet 5100 / 5200 / M2727MFP / P3015
HP LaserJet 2035 / 2055
HP LaserJet Pro 400 M401 / M425
Canon L120 / 140 / 160
Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360
Canon LBP 810 / 1120 / 1210 / 2900 / 3000
Canon LBP 3200 / 3300 / 3310 / 3370 / 3500
Canon LBP 6300DN / 6650DN / 6750
Canon MF 3110 / 5980DN
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

MỰC ĐỔ MÁY IN THUẬN PHONG TP03-170G
MỰC ĐỔ MÁY IN THUẬN PHONG TP03-170G 
Đăng ngày 17-11-2019 03:42:43 PM
Giá bán lẻ : 100.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Giá bán lẻ nguyên mực: 80.000VNĐ

Dùng cho các hộp mực:
- HP 05A / 12A / 13A / 15A / 16A / 24A
- HP 29X / 49A / 53A / 55A / 64A / 92A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1100 / 1150
HP LaserJet 1160 / 1200 / 1300 / 1319 / 1320
HP LaserJet 2014 / 2015 / 4014 / 4015 / 5000
HP LaserJet 5100 / 5200 / M2727MFP / P3015
HP LaserJet 2035 / 2055
HP LaserJet Pro 400 M401 / M425
Canon L120 / 140 / 160
Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360
Canon LBP 810 / 1120 / 1210 / 2900 / 3000
Canon LBP 3200 / 3300 / 3310 / 3370 / 3500
Canon LBP 6300DN / 6650DN / 6750
Canon MF 3110 / 5980DN
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

MỰC ĐỔ MÁY IN THUẬN PHONG TP03-140G
MỰC ĐỔ MÁY IN THUẬN PHONG TP03-140G 
Đăng ngày 17-11-2019 03:42:01 PM
Giá bán lẻ : 90.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Giá bán lẻ nguyên mực: 70.000VNĐ

Dùng cho các hộp mực:
- HP 05A / 12A / 13A / 15A / 16A / 24A
- HP 29X / 49A / 53A / 55A / 64A / 92A
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1000 / 1010 / 1020 / 1100 / 1150
HP LaserJet 1160 / 1200 / 1300 / 1319 / 1320
HP LaserJet 2014 / 2015 / 4014 / 4015 / 5000
HP LaserJet 5100 / 5200 / M2727MFP / P3015
HP LaserJet 2035 / 2055
HP LaserJet Pro 400 M401 / M425
Canon L120 / 140 / 160
Canon L220 / 240 / 250 / 280 / 295 / 350 / 360
Canon LBP 810 / 1120 / 1210 / 2900 / 3000
Canon LBP 3200 / 3300 / 3310 / 3370 / 3500
Canon LBP 6300DN / 6650DN / 6750
Canon MF 3110 / 5980DN
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 MITSUBISHI
TRỐNG MÁY IN CANON LBP2900 MITSUBISHI 
Đăng ngày 17-11-2019 03:35:25 PM
Giá bán lẻ : 120.000 VND
Giá bán đã bao gồm tiền công

Zalo: 0962.121.609

Trống Mitsubishi 1010 Nhật Bản dùng cho máy in HP 1010,1020, Canon 2900. Bản in sắc nét và đổ được nhiều lần mực.
Hộp mực dùng chung:
HP 12A
Canon 303 / FX9
Dùng cho máy HP/Canon:
HP LaserJet 1010 / 1020 / 1319
Canon L120 / 140 / 160
Canon LBP 2900 / 3000
Canon MF 4320D / 4350D / 4370DN / 4380DN

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay80
  • Tháng hiện tại1,405
  • Tổng lượt truy cập1,084,887
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây